Om bergsprängning


Att tänka på för dig som oerfaren beställare för sprängning

Se er omkring i omgivningen för att lokalisera potentiella risker. Uppskatta gärna avstånd till närliggande fastigheter, vägar, elledningar och så vidare. Ingenting är omöjligt att utföra men svåra förutsättningar kräver en mer försiktig losshållning.

Behöver ytan skrapas eller grävas ren för att frigöra berget?

Har ni riskobjekt i närheten täcker vi sprängsalvorna med gummimattor för att förhindra splitterskador. Till detta behövs en grävmaskin för att lyfta och placera mattorna säkert.

Mät gärna ytan som skall sprängas och uppskatta ert snittdjup på berget som skall bort. Vi kommer givetvis alltid ut och tittar på varje projekt innan vi lämnar kostnadsfri offert men vi tycker att gemensam förståelse för uppdraget är väldigt viktigt för att alla skall känna sig trygga.

Om berget ligger i detaljplanelagt område (stadsmiljö) krävs polistillstånd. Detta tar vi hand om till självkostnadspris.

Bergsprängning historiskt

Man har spräckt eller sprängt berg långt tillbaka i tiden. Det spekuleras i att svartkrutet uppfanns i Kina redan under 800-talet och snabbt insåg man att krutet kunde användas i berg eller stenar. Det oerhört reaktiva ämnet nitroglycerin kom senare in i bilden men var besvärligt och riskfyllt att hantera i sin flytande form.

Industrin tog riktigt fart efter att Alfred Nobel uppfann dynamiten år 1866 och spränggelatinet 9 år senare. Med Alfreds uppfinningar kunde man plötsligt spränga under vatten och även horisontellt eller uppåtriktat vilket är förutsättningar för tunneldrift. Utvecklingen pågår ständigt och idag finns en mängd med alternativ för att utföra bergjobben med extrem precision och säkerhet.