Våra tjänster


Vi lossar berg!

Vi har återkommande samarbeten med en mängd olika bygg- och anläggningsföretag på olika typer av entreprenader i mellersta och södra Sverige. Vi verkar i tät stadsmiljö, på industriområden och ute på landsbygden.

Vi hjälper även privatpersoner med sprängning av villatomter, diken eller vägar. En annan viktig verksamhetsgren för oss är produktion i bergtäkter. Med våra högpresterande GPS-styrda produktionsmaskiner är nästa stora sprängsalva aldrig långt borta.

Vi erbjuder även helhetslösningar med krossning av sprängt berg. Vår maskinpark består av moderna borrvagnar i tre olika storlekar för att klara alla typer av jobb. Den äldsta är från 2017 och därmed har vi förhållandevis låg miljöpåverkan genom modern avgashantering och självrening av oljor som exempel.

Vår grävmaskin, en Volvo EC300, används till tyngdtäckning med gummimattor, knackning av sten och olika typer av schaktarbeten. Den är självklart utrustad med GPS-mottagare för exakta schaktbottnar.