Vi utför bergsprängning åt privatpersoner


Bergsprängning hos privatpersoner på landsbygd, i glesbygd och i tätort.

Tätort innebär generellt detaljplanelagt område och här krävs alltid ett polistillstånd för att få spränga. Detta tillstånd kan vi ombesörja för kundens räkning då vi har kunskap om informationen som ska framgå på ansökan.

I glesbygd får kunden kontakta sin kommun för att kontrollera om fastigheten berörs av regler kopplat till detaljplanelagt område.

På landsbygd eller icke detaljplanelagt område räcker det med entreprenörens licens för sprängning för att utföra det aktuella jobbet.


bergsprängning på tomt

Om du som privatperson funderar på att beställa bergsprängning har du hamnat helt rätt. Vi har hög kompetens och lång erfarenhet av bergsprängning.

Omgivningspåverkan vid bergsprängning

Oavsett om fastigheten är detaljplanelagd eller ej måste alltid en bedömning göras angående eventuell omgivningspåverkan. Detta innebär att man måste uppskatta hur spräng arbetet kan komma att påverka omgivningen i anslutning till fastigheten. Största riskerna för omgivningen med sprängning är stenkast, markvibrationer, andra markrörelser samt luftstötvågor.

För att kontrollera omgivningspåverkan anställs en opartisk konsult som utför en riskanalys på stundande arbete. Opartisk betyder i sammanhanget att konsulten ej skall ta parti för varken beställare/byggherre eller entreprenören utan reglera och utvärdera arbetet helt opartiskt i enlighet med Svensk Standard. All relevant information om Svensk Standard finns på www.sis.se


Att tänka på som privatperson

Som privat beställare av sprängarbeten behöver ni inte ha några kunskaper alls om bergarbeten. Inga förberedelser överhuvudtaget krävs. Vi reder ut eventuella funderingar på plats med er och förklarar allting ner till den detaljnivå ni önskar.

Om ni ändå vill förbereda finns det en del enkla saker man kan titta på:

  • Se er omkring i omgivningen för att lokalisera potentiella risker. Uppskatta gärna avstånd till närliggande fastigheter, vägar, elledningar eller andra riskobjekt. Ingenting är omöjligt att utföra men svåra förutsättningar kräver en mer försiktig losshållning av berget. Har ni riskobjekt i närheten täcker vi sprängsalvorna med gummimattor för att förhindra splitterskador från stenkast. Till detta behövs en grävmaskin för att lyfta och placera mattorna säkert.
  • Behöver ytan skrapas eller grävas ren för att frigöra berget?
  • Mät gärna ytan som skall sprängas och uppskatta ert snittdjup på berget som skall bort. Vi kommer givetvis alltid ut och tittar på varje projekt innan vi lämnar kostnadsfri offert men vi tycker att gemensam förståelse för uppdragets storlek är väldigt viktigt!
  • Om fastigheten är belägen i glesbygd kan ni fråga kommunen om ni berörs av regler för detaljplan eller ej.

Inga losshållningsuppdrag är omöjliga

Slutligen vill vi poängtera att ingen bergsprängning är omöjligt. Trots att grannes hus ligger nära eller ledningarna går i närheten kan vi alltid på ett säkert sätt utföra uppdraget. Beroende på förutsättningarna erbjuder vi er den bästa möjliga lösningen för att avlägsna berget.

Vi värdesätter högt att våra kunder har så god kunskap om arbetet som är möjligt. Vi vet att god kunskap och transparens är nyckeln till att bägge parter är nöjda med arbete och resultat.