Bergsprängning produktion


I dagsläget bär vi ansvaret för sprängningen i ett 20-tal bergtäkter från Uppland ner till Skåne. Produktionssprängningen står för ungefär hälften av vår omsättning.

Våra moderna borrvagnar är utrustade med GPS-styrning som övervakar att borrhålen placeras på rätt ställe. Detta bidrar till jämnare styckefall och bibehållen bottennivå i täkten.

Flera av våra kunder önskar att vi tar hand om hela kedjan från borrning, laddning med bulksprängämne, sprängning, skuthantering till färdigkrossat material i den dimension dom önskar.