Krossning av sprängt berg


Vi krossar sprängt berg

Som ett komplement till vår sprängverksamhet erbjuder vi även förädling, eller krossning, av stenmaterialet som vi sprängt loss. Vi äger i dagsläget inte någon egen stenkross men har nära samarbete med ett antal krossfirmor utspridda över mellersta och södra Sverige.


Kontakta oss angående aktuellt projekt så ska vi göra vad vi kan för att hitta bästa möjliga lösning.

Krossning av mindre volymer och i tätort

Vanligast vid mindre volymer, eller om man befinner sig i tätort, är att det sprängda berget transporteras iväg till en krossanläggning eller annan plats som har möjlighet att ta hand om berg.
Detta på grund av ekonomiska skäl eller miljöskäl då krossning skapar mycket damm och buller.
På större industritomter och i bergtäkter brukar krossning utföras på plats genom oss eller någon av våra samarbetspartners.